mark dangerfield

Perfil Professional

Doctor en Psicologia per la Universitat Ramon Llull (Barcelona), Membre Col·legiat N º 8798 del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (www.copc.org), Psicòleg especialista en Psicologia Clínica, Psicòleg especialista en Psicoteràpia (European Federation of Psychologists Associations www.europsy-efpa.eu i el Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Espanya -EFPA / COP-) i Psicoanalista membre de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi (www.sep-psicoanalisi.org) i la International Psychoanalytical Association (www.ipa.org.uk). Diplomes de postgrau en psicologia clínica i en psicoteràpia per la Universitat de Barcelona i Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica per la Universitat de Girona. Format en teràpia basada en la mentalització i en el model AMBIT a l’Anna Freud National Centre for Children and Families (Londres), havent estat acreditat per la mateixa institució com a psicoterapeuta i supervisor del model d’intervenció terapèutica per a adolescents (MBT-A), així com Lead AMBIT trainer, docent principal de el model AMBIT .

Més de 25 anys d’experiència professional tant en l’àmbit de la xarxa pública de salut mental a Catalunya com en consulta privada. En l'actualitat compagina la pràctica privada amb el treball de Director de l’Institut Universitari de Salut Mental, de la Universitat Ramon Llull de Barcelona (www.fvb.cat/institut-universitari). Anteriorment va desenvolupar i va coordinar el projecte ECID de la Fundació Vidal i Barraquer (Barcelona), un projecte pioner a la xarxa pública de salut mental per treballar amb joves d'alt risc psicopatològic i alt risc d'exclusió social, basat en el model AMBIT de l’Anna Freud National Centre for Children and Families de Londres (www.annafreud.org).

També és membre de la Societat Espanyola de Psiquiatria i Psicoteràpia del Nen i de l’Adolescent (SEPYPNA www.sepypna.com), la International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis (ISPS www.isps.org), l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP www.psicoterapeuta.org), la Federació Europea de Psicoteràpia Psicoanalítica (EFPP www.efpp.org) i la Federació Espanyola d’Associacions de Psicoterapeutes (FEAP www.feap.es).

 

Docència

Professor a l’Institut Universitari de Salut Mental de la Universitat Ramon Llull (Barcelona) des de l’any 2010, on actualment imparteix classes al Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica i el Màster en Teràpia Familiar. També és docent principal del model AMBIT a l’Anna Freud National Centre for Children and Families (Londres).

 

Recerca

Ha dirigit projectes de recerca sobre la prevalença d’experiències adverses en la infància (ACE) i les seves conseqüències psicopatològiques en l’adolescència, així com sobre el risc d’intents de suïcidi associat. També un estudi sobre la transmissió transgeneracional del trauma relacional, reformulant el terme ACE com experiències relacionals adverses (ERA), per emfatitzar la dimensió relacional d’aquestes experiències. També coordina un projecte d’avaluació de la intervenció dels dos equips ECID de la Fundació Vidal i Barraquer. És membre del Grup de Recerca en Mentalització i Avaluació d’Intervencions Psicològiques (GREMAIP) de l’Institut Universitari de Salut Mental (Universitat Ramon Llull).

 

Altres mèrits

Ha estat convidat a presentar el seu treball sobre les conseqüències psicopatològiques de les experiències relacionals adverses, sobre la mentalització, el model AMBIT i sobre el projecte ECID en una gran quantitat de congressos i jornades tant nacionals com internacionals. Ha publicat diversos articles sobre aquests temes i té àmplia experiència en supervisions clíniques.